Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:


Súhrn publikovaného dokumentu Zverejnené Suma Detail Súbor
"Modernizácia futbalového ihriska ČFK - umelé osvetlenie hlavného ihriska"
Vladimír Bekényi D and B AQUA
08. Okt 2018 61499,59 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebný dozor - Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra
Ing. Peter Starovič
24. Sep 2018 6952,13 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebné práce na stavbe - Modernizácia tréningového ihriska FC Nitra s umelým povrchom - pokládka hracej plochy tréningového ihriska umelým povrchom.
SPORT NITRA s.r.o.
14. Sep 2018 148988,56 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebné práce dod. č.1 - "Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra"
INPEK, s.r.o.
12. Sep 2018 643715,69 Euro Detail Prevziať súbor
Vypracovanie dodatočných PD - Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra
VHT, s.r.o.
12. Sep 2018 6480 Euro Detail Prevziať súbor
Uloženie a spracovanie odpadu - "Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra"
SEGNIS, s.r.o.
10. Sep 2018 3274,78 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia MČ - Šúdolská ul. (3. etapa)
CESTY NITRA, a.s.
10. Sep 2018 148500,57 Euro Detail Prevziať súbor
Výrub a orez drevín, pomocné práce, odvoz a likvidácia odpadu v objekte futbalového štadióna FC Nitra.
MonRo Garden s.r.o.
30. Aug 2018 3559 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebný dozor stavby "Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra"
Ing. Peter Starovič
24. Aug 2018 12101,48 Euro Detail Prevziať súbor
Autorský dohľad stavby "Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra"
Stapring a.s.
23. Aug 2018 2400 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebné práce - "Modernizácia tréningového ihriska FC Nitra s umelým povrchom - rekonštrukcia spodnej stavby"
ViOn, a.s.
22. Aug 2018 16272 Euro Detail Prevziať súbor
Výroba a montáž tribúnových konštrukcií a sedadiel pre FŠ v Nitre - "Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra"
SEDASPORT, s.r.o.
22. Aug 2018 669,79 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
16. Aug 2018 126885,21 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebný dozor stavby "Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra"
Ing. Peter Starovič
16. Aug 2018 8058,22 Euro Detail Prevziať súbor
Uloženie a spracovanie stavebného odpadu - "Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra"
SEGNIS, s.r.o.
16. Aug 2018 17637,48 Euro Detail Prevziať súbor
Uloženie a spracovanie stavebného odpadu - "Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra"
SEGNIS, s.r.o.
16. Aug 2018 9577,06 Euro Detail Prevziať súbor
"Kanalizácia MČ - Šúdolská ul. (3. etapa)"
CESTY NITRA, a.s.
16. Aug 2018 100558,68 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebné práce I. a II. etapa - "Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra"
INPEK, s.r.o.
16. Aug 2018 1120507,93 Euro Detail Prevziať súbor
Odborný autorský dohľad - Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra.
Stapring a.s.
03. Aug 2018 2400 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebné práce na stavbe "Modernizácia tréningového ihriska s umelým povrchom - rekonštrukcia spodnej stavby"
ViOn, a.s.
03. Aug 2018 131533,56 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebné práce I. a II. etapa - Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra
INPEK, s.r.o.
03. Aug 2018 746131,01 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebný dozor stavby - Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra
Ing. Peter Starovič
03. Aug 2018 2758,63 Euro Detail Prevziať súbor
Modernizácia futbalového ihriska ČFK - založenie hracej plochy tréningového ihriska umelým povrchom s osvetlením a oplotením.
FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.
12. Júl 2018 134104,88 Euro Detail Prevziať súbor
Oprava kotla - systému ˇUK a soláru v objekte kotolne ČFK Nitra, Golianova 70, Nitra.
JODYGAS - Slíž Jozef
29. Jún 2018 1154,5 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebné práce - "Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra"
INPEK, s.r.o.
25. Jún 2018 255429,28 Euro Detail Prevziať súbor