Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:


Súhrn publikovaného dokumentu Zverejnené Suma Detail Súbor
SPP faktúra za plyn ČFK október - november 2021
SPP a.s.
21. Nov 2021 2847 Euro Detail Prevziať súbor
"Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie "B" - C-307 Tokajská, Nitra + TV" za obdobie 7/2021
ADIFEX, a.s.
11. Okt 2021 62100,33 Euro Detail Prevziať súbor
"Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie "B" - C-307 Tokajská, Nitra + TV" za obdobie 27.09. - 30.9.2021.
ADIFEX, a.s.
11. Okt 2021 45511,2 Euro Detail Prevziať súbor
"Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie "B" - C-307 Tokajská, Nitra + TV" za obdobie 27.9.05. - 30.9.2021.
ADIFEX, a.s.
11. Okt 2021 13536,99 Euro Detail Prevziať súbor
Výrub a vypílenie náletov v objekte Zápasníckej haly J. Strniska, Parkové nábrežie 27, Nitra
ROSAN Nitra s.r.o.
27. Sep 2021 4560 Euro Detail Prevziať súbor
Čiastková faktúra na stavbu "Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie "B" - C-307 Tokajská, Nitra + TV" za obdobie 1.05. - 31.5.2021.
ADIFEX, a.s.
13. Júl 2021 124129 Euro Detail Prevziať súbor
Čiastková faktúra na stavbu "Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie "B" - C-307 Tokajská, Nitra + TV" za obdobie 6/2021.
ADIFEX, a.s.
13. Júl 2021 46040,63 Euro Detail Prevziať súbor
Čiastková faktúra na stavbu "Diely Ill. Nitra, BO Kmefova ulica Územie "B" - C-307 Tokajská, Nitra + TV" za obdobie 17.3.2021- 30.4.2021.
ADIFEX, a.s.
20. Máj 2021 143984,6 Euro Detail Prevziať súbor
Realizačný projekt - Oprava havarijného stavu Zápasníckej haly J. Strniska, Parkové nábrežie 1933, Nitra.
AK Csanda-Piterka s.r.o.
05. Máj 2021 6900 Euro Detail Prevziať súbor
Revízie elektrických zariadení.
REVIT s.r.o.
19. Apr 2021 5880 Euro Detail Prevziať súbor
Čiastková faktúra na stavbu "Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie "B" - C-307 Tokajská, Nitra + TV" za obdobie 12.10. 2020 - 17.3.2021.
ADIFEX, a.s.
19. Apr 2021 326114,65 Euro Detail Prevziať súbor
Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení.
REVIT s.r.o.
17. Feb 2021 1920 Euro Detail Prevziať súbor
Náklady nad rámec ZoD na stavbe 35 b.j. Nitra, Hlboká.
ELLIO, spol .s r.o.
18. Aug 2020 1128 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebné práce na diele "Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka - dokončenie"
EUROVIA SK, a.s.
18. Aug 2020 99056,19 Euro Detail Prevziať súbor
Materiál a služby v objekte futbalového štadióna FC Nitra.
GASFIX, s.r.o.
18. Aug 2020 2050 Euro Detail Prevziať súbor
Materiál a služby v objekte zápasnícka hala TJ AC Nitra.
GASFIX, s.r.o.
18. Aug 2020 2010 Euro Detail Prevziať súbor
Audit 2019.
LEX-AUDIT, s.r.o.
29. Jún 2020 1980 Euro Detail Prevziať súbor
Výrub a orez drevín - štadión FC Nitra.
MonRo Garden s.r.o.
29. Apr 2020 4994 Euro Detail Prevziať súbor
SO MK Šúdolská
CESTY NITRA, a.s.
27. Nov 2019 109230,17 Euro Detail Prevziať súbor
Orez a ošetrenie drevín v areáli futbalového štadióna FC Nitra.
MonRo Garden s.r.o.
04. Sep 2019 4750 Euro Detail Prevziať súbor
Vypracovanie Geologického prieskumu kvality spätných zásypov na akcii "Kanalizácia Šúdolská - 3.etapa" v Nitre.
AGG, s.r.o.
13. Aug 2019 1812 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
ELLIO, spol .s r.o.
10. Júl 2019 12696,89 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
ELLIO, spol .s r.o.
10. Júl 2019 3631,34 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
ELLIO, spol .s r.o.
10. Júl 2019 312,6 Euro Detail Prevziať súbor
Úprava realizačného projektu na stavbu: "Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica, Územie "B" C-307 Tokajská, Nitra + TV"
Stapring Projekt s.r.o.
27. Máj 2019 3000 Euro Detail Prevziať súbor