Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:


Súhrn publikovaného dokumentu Zverejnené Suma Detail Súbor
Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení.
REVIT s.r.o.
17. Feb 2021 1920 Euro Detail Prevziať súbor
Náklady nad rámec ZoD na stavbe 35 b.j. Nitra, Hlboká.
ELLIO, spol .s r.o.
18. Aug 2020 1128 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebné práce na diele "Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka - dokončenie"
EUROVIA SK, a.s.
18. Aug 2020 99056,19 Euro Detail Prevziať súbor
Materiál a služby v objekte futbalového štadióna FC Nitra.
GASFIX, s.r.o.
18. Aug 2020 2050 Euro Detail Prevziať súbor
Materiál a služby v objekte zápasnícka hala TJ AC Nitra.
GASFIX, s.r.o.
18. Aug 2020 2010 Euro Detail Prevziať súbor
Audit 2019.
LEX-AUDIT, s.r.o.
29. Jún 2020 1980 Euro Detail Prevziať súbor
Výrub a orez drevín - štadión FC Nitra.
MonRo Garden s.r.o.
29. Apr 2020 4994 Euro Detail Prevziať súbor
SO MK Šúdolská
CESTY NITRA, a.s.
27. Nov 2019 109230,17 Euro Detail Prevziať súbor
Orez a ošetrenie drevín v areáli futbalového štadióna FC Nitra.
MonRo Garden s.r.o.
04. Sep 2019 4750 Euro Detail Prevziať súbor
Vypracovanie Geologického prieskumu kvality spätných zásypov na akcii "Kanalizácia Šúdolská - 3.etapa" v Nitre.
AGG, s.r.o.
13. Aug 2019 1812 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
ELLIO, spol .s r.o.
10. Júl 2019 12696,89 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
ELLIO, spol .s r.o.
10. Júl 2019 3631,34 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
ELLIO, spol .s r.o.
10. Júl 2019 312,6 Euro Detail Prevziať súbor
Úprava realizačného projektu na stavbu: "Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica, Územie "B" C-307 Tokajská, Nitra + TV"
Stapring Projekt s.r.o.
27. Máj 2019 3000 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
22. Máj 2019 48399,73 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
22. Máj 2019 7324,84 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
22. Máj 2019 4481,63 Euro Detail Prevziať súbor
"Kanalizácia Dvorčianska ul."
EUROVIA SK, a.s.
15. Máj 2019 290317,08 Euro Detail Prevziať súbor
"Kanalizácia Šúdolská, A.Točíka - dokončenie"
EUROVIA SK, a.s.
15. Máj 2019 28064,82 Euro Detail Prevziať súbor
"Modernizácia futbalového ihriska ČFK - umelé osvetlenie hlavného ihriska" - práce na základe dodatku k zmluve
Vladimír Bekényi - Daša Bekényiová D and B AQUA
09. Máj 2019 3692,15 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
09. Máj 2019 74235,89 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
09. Máj 2019 29016,34 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
09. Máj 2019 118925,97 Euro Detail Prevziať súbor
Vypílenie, naloženie a odvoz 2 vzrastlých topoľov.
Zelené mesto, s.r.o.
04. Apr 2019 1680 Euro Detail Prevziať súbor
audit 2018
LEX-AUDIT, s.r.o.
03. Apr 2019 1980 Euro Detail Prevziať súbor