Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:


Súhrn publikovaného dokumentu Zverejnené Suma Detail Súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
22. Máj 2019 48399,73 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
22. Máj 2019 7324,84 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
22. Máj 2019 4481,63 Euro Detail Prevziať súbor
"Kanalizácia Dvorčianska ul."
EUROVIA SK, a.s.
15. Máj 2019 290317,08 Euro Detail Prevziať súbor
"Kanalizácia Šúdolská, A.Točíka - dokončenie"
EUROVIA SK, a.s.
15. Máj 2019 28064,82 Euro Detail Prevziať súbor
"Modernizácia futbalového ihriska ČFK - umelé osvetlenie hlavného ihriska" - práce na základe dodatku k zmluve
Vladimír Bekényi - Daša Bekényiová D and B AQUA
09. Máj 2019 3692,15 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
09. Máj 2019 74235,89 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
09. Máj 2019 29016,34 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
09. Máj 2019 118925,97 Euro Detail Prevziať súbor
Vypílenie, naloženie a odvoz 2 vzrastlých topoľov.
Zelené mesto, s.r.o.
04. Apr 2019 1680 Euro Detail Prevziať súbor
audit 2018
LEX-AUDIT, s.r.o.
03. Apr 2019 1980 Euro Detail Prevziať súbor
Dodanie a montáž plynového kotla + príslušenstvo + vyvložkovanie komína + uvedenie do prevádzky v objekte Zápasnícka telocvičňa J. Strniska, Parkové nábrežie 27, Nitra.
TZB-Market, s.r.o.
28. Mar 2019 5940 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
14. Mar 2019 64752,46 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebné práce I. a II. etapa - Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra.
INPEK, s.r.o.
14. Feb 2019 136079,85 Euro Detail Prevziať súbor
Odvoz a likvidácia pňov z areálu futbalového štadióna FC Nitra.
MonRo Garden s.r.o.
07. Feb 2019 910 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
ELLIO, spol .s r.o.
10. Jan 2019 9299,24 Euro Detail Prevziať súbor
Kominárske práce.
STRAKA - KOMINÁRSTVO
19. Dec 2018 185,2 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia Šúdolská, A.Točíka - dokončenie
EUROVIA SK, a.s.
17. Dec 2018 75660,8 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia Roľnícka ul.
EUROVIA SK, a.s.
13. Dec 2018 194007,99 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia Dvorčianska ul.
EUROVIA SK, a.s.
13. Dec 2018 380979,12 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV.
ELLIO, spol .s r.o.
13. Dec 2018 14314,06 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV.
ELLIO, spol .s r.o.
13. Dec 2018 40825,97 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia MČ - Sadová ul. (2. etapa).
CESTY NITRA, a.s.
05. Dec 2018 51315,6 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia MČ - Na Dolinu (1. etapa)
CESTY NITRA, a.s.
05. Dec 2018 17683,28 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebný dozor stavby - "Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra"
Ing. Peter Starovič
27. Nov 2018 9000 Euro Detail Prevziať súbor