Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:


Súhrn publikovaného dokumentu Zverejnené Detail Súbor
Správa nezávislého auditora a účtovná závierka spoločnosti Nitrianska investičná s.r.o. k 31.12.2019 22. Jún 2020 Detail Prevziať súbor
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku spoločnosti. 05. Dec 2019 Detail Prevziať súbor
Správa nezávislého audítora 2018 03. Apr 2019 Detail Prevziať súbor
Účtovná závierka a daňové priznanie spoločnosti za rok 2018. 22. Mar 2019 Detail Prevziať súbor
Súhrnná správa §117 ods. 2 - III.Q. 2018 10. Jan 2019 Detail Prevziať súbor
Súhrnná správa §117 ods. 2 - IV.Q. 2018 10. Jan 2019 Detail Prevziať súbor
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV. 15. Nov 2018 Detail Prevziať súbor
Súhrnná správa §117 ods. 2 - II.Q. 2018. 30. Aug 2018 Detail Prevziať súbor
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka spoločnosti za rok 2017. 03. Apr 2018 Detail Prevziať súbor
Súhrnná správa §117 ods. 2 - IV.Q. 2017 15. Mar 2018 Detail Prevziať súbor
Súhrnná správa §117 ods. 2 - I.Q. 2018. 15. Mar 2018 Detail Prevziať súbor
Referencia - MK Bellova. 17. Jan 2018 Detail Prevziať súbor
Referencia - MK J. Mrvu. 17. Jan 2018 Detail Prevziať súbor
Súhrnná správa §117 ods. 2 - III.Q. 2017 16. Nov 2017 Detail Prevziať súbor
Súhrnná správa §117 ods. 2 - II.Q. 2017.pdf 17. Aug 2017 Detail Prevziať súbor
Účtovná závierka a daňové priznanie spoločnosti za rok 2016 25. Júl 2017 Detail Prevziať súbor
Správa nezávislého auditora a účtovná závierka spoločnosti za r. 2016.pdf 25. Júl 2017 Detail Prevziať súbor
Výpis z registra partnerov verejného sektora. 27. Jún 2017 Detail Prevziať súbor
Sadzobník poplatkov SLSP 19. Máj 2017 Detail Prevziať súbor
Všeobecné obchodné podmienky SLSP 19. Máj 2017 Detail Prevziať súbor
Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy SLSP 19. Máj 2017 Detail Prevziať súbor
suhrnna sprava - paragraf 117, ods. 2 zakona 343-2015 Z.z. - 2017 I.Q.pdf 24. Apr 2017 Detail Prevziať súbor
Potvrdenie o registracii v NCRzp.pdf 16. Mar 2017 Detail Prevziať súbor
Uradny vypis z NCRzp.pdf 16. Mar 2017 Detail Prevziať súbor
Vypis z obch.registra N.I., s.r.o. 03-2017.pdf 13. Mar 2017 Detail Prevziať súbor