Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:


Súhrn publikovaného dokumentu Zverejnené Detail Súbor
Index daňovej spoľahlivosti. 25. Jan 2024 Detail Prevziať súbor
Zápisnica z rokovania o znížení ceny EGS kosačky 27. Sep 2023 Detail Prevziať súbor
Správa nezávislého auditora a UZ spoločmosti za rok 2022 18. Apr 2023 Detail Prevziať súbor
Revízie - komíny. 07. Dec 2022 Detail Prevziať súbor
Predpis poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2022 do 31.12.2022 - Jesenského 3, Nitra 08. Sep 2022 Detail Prevziať súbor
Oznámenie na určenie miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2022. 14. Júl 2022 Detail Prevziať súbor
Správa audítora 2021. 04. Júl 2022 Detail Prevziať súbor
Účtovná závierka k 31.12.2021. 04. Júl 2022 Detail Prevziať súbor
Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti - Daňový úrad Nitra. 25. Máj 2022 Detail Prevziať súbor
Účtovná závierka k 31.12.2020. 06. Okt 2021 Detail Prevziať súbor
Splnomocnenie 01. Apr 2021 Detail Prevziať súbor
Správa nezávislého auditora a účtovná závierka spoločnosti Nitrianska investičná s.r.o. k 31.12.2019 22. Jún 2020 Detail Prevziať súbor
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku spoločnosti. 05. Dec 2019 Detail Prevziať súbor
Správa nezávislého audítora 2018 03. Apr 2019 Detail Prevziať súbor
Účtovná závierka a daňové priznanie spoločnosti za rok 2018. 22. Mar 2019 Detail Prevziať súbor
Súhrnná správa §117 ods. 2 - III.Q. 2018 10. Jan 2019 Detail Prevziať súbor
Súhrnná správa §117 ods. 2 - IV.Q. 2018 10. Jan 2019 Detail Prevziať súbor
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV. 15. Nov 2018 Detail Prevziať súbor
Súhrnná správa §117 ods. 2 - II.Q. 2018. 30. Aug 2018 Detail Prevziať súbor
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka spoločnosti za rok 2017. 03. Apr 2018 Detail Prevziať súbor
Súhrnná správa §117 ods. 2 - IV.Q. 2017 15. Mar 2018 Detail Prevziať súbor
Súhrnná správa §117 ods. 2 - I.Q. 2018. 15. Mar 2018 Detail Prevziať súbor
Referencia - MK Bellova. 17. Jan 2018 Detail Prevziať súbor
Referencia - MK J. Mrvu. 17. Jan 2018 Detail Prevziať súbor
Súhrnná správa §117 ods. 2 - III.Q. 2017 16. Nov 2017 Detail Prevziať súbor