Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:


Súhrn publikovaného dokumentu Zverejnené Suma Detail Súbor
"SO MK Šúdolská"
CESTY NITRA, a.s.
27. Sep 2019 131076,2 Euro Detail Prevziať súbor
Dodatok č.7 k nájomnej zmluve zo dňa 28.06.2019 - FC Nitra - zmena účtu.
FC Nitra, a.s.
24. Sep 2019 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.2 k realizačnej zmluve o dielo zo dňa 2.07.2018 "Kanalizácia Šúdolská, A.Točíka - dokončenie"
EUROVIA SK, a.s.
04. Júl 2019 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.2 k Zmluve na uskutočnenie práce č.j.1586_2018_OVaR - "Kanalizácia Šúdolská, A.Točíka - dokončenie"
Mesto Nitra
23. Máj 2019 Detail Prevziať súbor
Dodatok k zmluve o dielo 10/2017 zo dňa 6.12.2017 "BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
22. Máj 2019 1074069,12 Euro Detail Prevziať súbor
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme - ČFK
Čermánsky futbalový klub Nitra
09. Máj 2019 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme - ČFK
Čermánsky futbalový klub Nitra
07. Máj 2019 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.5 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.06.2013 - FC Nitra
FC Nitra, a.s.
17. Apr 2019 Detail Prevziať súbor
Dodatok k Zmluve o uskutočnení prác D and B AQUA
Vladimír Bekényi - Daša Bekényiová D and B AQUA
10. Apr 2019 3692,15 Euro Detail Prevziať súbor
Dodatok č.4 - "BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
Mesto Nitra
28. Mar 2019 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme zo dňa 01.01.2004 - Lešický.
Milan Lešický
13. Mar 2019 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme - TJ AC Nitra
Telovýchovná jednota AC
13. Mar 2019 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.7 k Zmluve o nájme zo dňa 01.01.2004 - TK TCN Nitra.
Tenisový klub TCN Nitra
13. Mar 2019 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.1 k Zmluve na poskytnutie služby zo dňa 31.10.2018.
Ján Bakoš
22. Feb 2019 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.273_CC_17-D2 k Zmluve o úvere č.273_CC_17
SLSP, a.s.
29. Jan 2019 Detail Prevziať súbor
Kapitálový transfer na úhradu nákladov súvisiacich s ukončením rekonštrukcií Futbalového štadióna FC Nitra a ČFK.
Mesto Nitra
23. Jan 2019 480000 Euro Detail Prevziať súbor
Dodatok č. 3 k Zmluve na uskutočnenie práce č.j. 91/2017/OVaR
Mesto Nitra
20. Dec 2018 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.1 k zmluve o audite č. 012018A
LEX-AUDIT, s.r.o.
17. Dec 2018 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.2 - "BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
Mesto Nitra
28. Nov 2018 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.1 Realizačnej zmluvy o dielo - Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka - dokončenie
EUROVIA SK, a.s.
19. Nov 2018 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.1 Realizačnej zmluvy o dielo - Kanalizácia Dvorčianska ul.
EUROVIA SK, a.s.
19. Nov 2018 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.1 Zmluvy o dielo č.j.1586-2018-OVaR (2665-2018-OVaR).
Mesto Nitra
15. Nov 2018 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.1 Zmluvy o dielo č.j.1588-2018-OVaR (2630-2018-OVaR).
Mesto Nitra
15. Nov 2018 Detail Prevziať súbor
Zmluva na poskytnutie služby - obsluha kotolne a vykurovacích zariadení futbalového štadióna FC Nitra
Ján Bakoš
12. Nov 2018 300 Euro Detail Prevziať súbor
"Rekonštrukcia tribún - futbalový štadión ČFK Nitra"
INOX, s.r.o.
08. Nov 2018 23760 Euro Detail Prevziať súbor