Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:


Súhrn publikovaného dokumentu Zverejnené Suma Detail Súbor
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.j. 280_2020_OVaR uzatvorenej dňa 7.02.2020
Mesto Nitra
12. Máj 2020 Detail Prevziať súbor
Prijatie žiadosti o zmenu zmluvy COVID19
SLSP, a.s.
20. Apr 2020 Detail Prevziať súbor
Sadzobník poplatkov SLSP
SLSP, a.s.
20. Apr 2020 Detail Prevziať súbor
Produktové obchodné podmienky SLSP.
SLSP, a.s.
20. Apr 2020 Detail Prevziať súbor
Všeobecné obchodné podmienky.
SLSP, a.s.
20. Apr 2020 Detail Prevziať súbor
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 3_2020
Milan Lešický
02. Apr 2020 1 Euro Detail Prevziať súbor
Zmluva o poskytovaní právnych služieb.
JUDr. Marek Ďuran
19. Mar 2020 90 Euro Detail Prevziať súbor
Dodatok k Zmluve o pôžičke - NKS
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
16. Mar 2020 20000 Euro Detail Prevziať súbor
Výrub a opilovanie drevín v objekte FC Nitra.
MonRo Garden s.r.o.
16. Mar 2020 4994 Euro Detail Prevziať súbor
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.2-2020 ČFK
Čermánsky futbalový klub Nitra
14. Feb 2020 Detail Prevziať súbor
Zmluva o pôžičke.
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
11. Feb 2020 10000 Euro Detail Prevziať súbor
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.5/2020 TJAC Nitra
Telovýchovná jednota AC
03. Feb 2020 Detail Prevziať súbor
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme TK TCN Nitra.
Tenisový klub TCN Nitra
30. Jan 2020 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.1 k darovacej zmluve č.j. 1295-2019-OM zo dňa 17.06.2019
Mesto Nitra
14. Jan 2020 Detail Prevziať súbor
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o dielo č. 312/2018/OVaR.
Mesto Nitra
08. Jan 2020 Detail Prevziať súbor
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci.
Mesto Nitra
16. Dec 2019 100000 Euro Detail Prevziať súbor
Zmluva o poskytnutí transferu.
Mesto Nitra
16. Dec 2019 69000 Euro Detail Prevziať súbor
Dodatok č.3 - Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka - dokončenie
Mesto Nitra
11. Dec 2019 Detail Prevziať súbor
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o dielo č.312/2018/OVaR
Mesto Nitra
03. Dec 2019 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.3 Realizačnej zmluvy o dielo zo dňa 2.07.2019 - "Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka - dokončenie"
EUROVIA SK, a.s.
27. Nov 2019 Detail Prevziať súbor
MK Šúdolská
Mesto Nitra
11. Nov 2019 132000 Euro Detail Prevziať súbor
Zmluva o nájme nebytových priestorov_ Autoway_01.1 0.2019.pdf
AutoWay, s.r.o.
01. Okt 2019 Detail Prevziať súbor
"SO MK Šúdolská"
CESTY NITRA, a.s.
27. Sep 2019 131076,2 Euro Detail Prevziať súbor
Dodatok č.7 k nájomnej zmluve zo dňa 28.06.2019 - FC Nitra - zmena účtu.
FC Nitra, a.s.
24. Sep 2019 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.2 k realizačnej zmluve o dielo zo dňa 2.07.2018 "Kanalizácia Šúdolská, A.Točíka - dokončenie"
EUROVIA SK, a.s.
04. Júl 2019 Detail Prevziať súbor