Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:


Súhrn publikovaného dokumentu Zverejnené Suma Detail Súbor
Revízie elektrických zariadení.
REVIT-NITRA, s.r.o.
04. Nov 2020 4900 Euro Detail Prevziať súbor
Revízie plynových a tlakových zariadení.
REVIT-NITRA, s.r.o.
04. Nov 2020 3200 Euro Detail Prevziať súbor
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 17.08.2020 - Adifex, s.r.o.
Mesto Nitra
30. Okt 2020 Detail Prevziať súbor
Zmluva o dielo "Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie "B" C-307 Tokajská, Nitra + TV"
18. Aug 2020 1907986,63 Euro Detail Prevziať súbor
Dodatok č.8 k nájomnej zmluve zo dňa 28.06.2013
FC Nitra, a.s.
02. Júl 2020 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.1 k zmluve o úvere číslo 000689-CORP-2018
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
01. Júl 2020 Detail Prevziať súbor
Zmluva o zriadení vecného bremena.
Slovenský futbalový zväz
18. Jún 2020 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme zo dňa 1.10.2019.
AutoWay, s.r.o.
16. Jún 2020 30 Euro Detail Prevziať súbor
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.j. 280_2020_OVaR uzatvorenej dňa 7.02.2020
Mesto Nitra
12. Máj 2020 Detail Prevziať súbor
Prijatie žiadosti o zmenu zmluvy COVID19
SLSP, a.s.
20. Apr 2020 Detail Prevziať súbor
Sadzobník poplatkov SLSP
SLSP, a.s.
20. Apr 2020 Detail Prevziať súbor
Produktové obchodné podmienky SLSP.
SLSP, a.s.
20. Apr 2020 Detail Prevziať súbor
Všeobecné obchodné podmienky.
SLSP, a.s.
20. Apr 2020 Detail Prevziať súbor
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 3_2020
Milan Lešický
02. Apr 2020 1 Euro Detail Prevziať súbor
Zmluva o poskytovaní právnych služieb.
JUDr. Marek Ďuran
19. Mar 2020 90 Euro Detail Prevziať súbor
Dodatok k Zmluve o pôžičke - NKS
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
16. Mar 2020 20000 Euro Detail Prevziať súbor
Výrub a opilovanie drevín v objekte FC Nitra.
MonRo Garden s.r.o.
16. Mar 2020 4994 Euro Detail Prevziať súbor
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.2-2020 ČFK
Čermánsky futbalový klub Nitra
14. Feb 2020 Detail Prevziať súbor
Zmluva o pôžičke.
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
11. Feb 2020 10000 Euro Detail Prevziať súbor
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.5/2020 TJAC Nitra
Telovýchovná jednota AC
03. Feb 2020 Detail Prevziať súbor
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme TK TCN Nitra.
Tenisový klub TCN Nitra
30. Jan 2020 Detail Prevziať súbor
Dodatok č.1 k darovacej zmluve č.j. 1295-2019-OM zo dňa 17.06.2019
Mesto Nitra
14. Jan 2020 Detail Prevziať súbor
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o dielo č. 312/2018/OVaR.
Mesto Nitra
08. Jan 2020 Detail Prevziať súbor
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci.
Mesto Nitra
16. Dec 2019 100000 Euro Detail Prevziať súbor
Zmluva o poskytnutí transferu.
Mesto Nitra
16. Dec 2019 69000 Euro Detail Prevziať súbor