Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:


Súhrn publikovaného dokumentu Zverejnené Suma Detail Súbor
Nájom za december 2023.
Milan Lešický
15. Jan 2024 484,16 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za december 2023.
Čermánsky futbalový klub Nitra
15. Jan 2024 11430 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za december 2023.
Čermánsky futbalový klub Nitra
15. Jan 2024 1,2 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za december 2023.
AutoWay, s.r.o.
15. Jan 2024 331 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za december 2023.
Telovýchovná jednota AC
15. Jan 2024 2925 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za december 2023.
Tenisový klub TCN Nitra
15. Jan 2024 122,94 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za december 2023.
MAMOX s.r.o.
15. Jan 2024 323,04 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za december 2023.
Džemil Šefkii - Charlie s.r.o.
15. Jan 2024 300 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za december 2023.
OZ HA3K
15. Jan 2024 313,2 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za december 2023.
TJ Slovan Nitra - Chrenová
15. Jan 2024 1,2 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za december 2023.
Oblastný futbalový zväz v Nitre
15. Jan 2024 120 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom október 2023.
TJ Slovan Nitra - Chrenová
11. Jan 2024 1,2 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom november 2023.
Čermánsky futbalový klub Nitra
12. Dec 2023 1,2 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom november 2023.
Milan Lešický
12. Dec 2023 484,16 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom november 2023.
AutoWay, s.r.o.
12. Dec 2023 331 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom november 2023.
Telovýchovná jednota AC
12. Dec 2023 2925 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom november 2023.
Tenisový klub TCN Nitra
12. Dec 2023 122,94 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom november 2023.
MAMOX s.r.o.
12. Dec 2023 323,04 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom november 2023.
Džemil Šefkii - Charlie s.r.o.
12. Dec 2023 300 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom november 2023.
OZ HA3K
12. Dec 2023 1248 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom november 2023.
TJ Slovan Nitra - Chrenová
12. Dec 2023 313,2 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom november 2023.
Oblastný futbalový zväz v Nitre
12. Dec 2023 120 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom december 2023.
FC Nitra, a.s.
12. Dec 2023 300 Euro Detail Prevziať súbor
Prenájom športoviska.
TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
30. Nov 2023 312 Euro Detail Prevziať súbor
Prenájom športoviska.
TJ Slovan Zbehy
15. Nov 2023 312 Euro Detail Prevziať súbor