Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:


Súhrn publikovaného dokumentu Zverejnené Suma Detail Súbor
Nájom za apríl 2020.
FC Nitra, a.s.
04. Máj 2020 29385 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za apríl 2020.
AutoWay, s.r.o.
04. Máj 2020 290,4 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za apríl 2020.
Čermánsky futbalový klub Nitra
04. Máj 2020 11430 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za apríl 2020.
Tenisový klub TCN Nitra
04. Máj 2020 1260 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za apríl 2020.
Telovýchovná jednota AC
04. Máj 2020 2925 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za apríl 2020.
Milan Lešický
04. Máj 2020 1 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za marec 2020.
AutoWay, s.r.o.
07. Apr 2020 290,4 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za marec 2020.
Čermánsky futbalový klub Nitra
07. Apr 2020 11430 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za marec 2020.
Tenisový klub TCN Nitra
07. Apr 2020 1260 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za marec 2020.
Telovýchovná jednota AC
07. Apr 2020 2925 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za marec 2020.
FC Nitra, a.s.
07. Apr 2020 29385 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom za marec 2020.
Milan Lešický
07. Apr 2020 1 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom február 2020.
AutoWay, s.r.o.
16. Mar 2020 290,4 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom február 2020.
Milan Lešický
16. Mar 2020 491 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom február 2020.
Čermánsky futbalový klub Nitra
16. Mar 2020 11430 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom február 2020.
Tenisový klub TCN Nitra
16. Mar 2020 1260 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom február 2020.
Telovýchovná jednota AC
16. Mar 2020 2925 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom február 2020.
FC Nitra, a.s.
16. Mar 2020 29385 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom január 2020.
AutoWay, s.r.o.
17. Feb 2020 290,4 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom január 2020.
Milan Lešický
17. Feb 2020 491,6 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom január 2020.
Čermánsky futbalový klub Nitra
17. Feb 2020 11430 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom január 2020.
Tenisový klub TCN Nitra
17. Feb 2020 1260 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom január 2020.
Telovýchovná jednota AC
17. Feb 2020 2925 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom január 2020.
FC Nitra, a.s.
17. Feb 2020 29385 Euro Detail Prevziať súbor
Nájom november 2019.
Milan Lešický
14. Jan 2020 491,6 Euro Detail Prevziať súbor