Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O aplikácii

Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Prevádzkovateľ

Nitrianska investičná, s.r.o.
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
IČO: 36 567 761
WEB: http://www.nitrianskainvesticna.sk