Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:


Súhrn publikovaného dokumentu Zverejnené Suma Detail Súbor
Kominárske práce.
STRAKA - KOMINÁRSTVO
19. Dec 2018 185,2 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia Šúdolská, A.Točíka - dokončenie
EUROVIA SK, a.s.
17. Dec 2018 75660,8 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia Roľnícka ul.
EUROVIA SK, a.s.
13. Dec 2018 194007,99 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia Dvorčianska ul.
EUROVIA SK, a.s.
13. Dec 2018 380979,12 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV.
ELLIO, spol .s r.o.
13. Dec 2018 14314,06 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV.
ELLIO, spol .s r.o.
13. Dec 2018 40825,97 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia MČ - Sadová ul. (2. etapa).
CESTY NITRA, a.s.
05. Dec 2018 51315,6 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia MČ - Na Dolinu (1. etapa)
CESTY NITRA, a.s.
05. Dec 2018 17683,28 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebný dozor stavby - "Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra"
Ing. Peter Starovič
27. Nov 2018 9000 Euro Detail Prevziať súbor
Terénne úpravy a výstavba drenážneho systému na hlavnom a tréningovom ihrisku - Modernizácia futbalového ihriska ČFK
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o.
14. Nov 2018 34999,46 Euro Detail Prevziať súbor
Terénne úpravy a výstavba drenážneho systému na hlavnom a tréningovom ihrisku - Modernizácia futbalového ihriska ČFK
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o.
14. Nov 2018 32294,32 Euro Detail Prevziať súbor
Terénne úpravy a výstavba drenážneho systému na hlavnom a tréningovom ihrisku - Modernizácia futbalového ihriska ČFK
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o.
14. Nov 2018 35070,79 Euro Detail Prevziať súbor
Založenie trávnika a automatický závlahový systém - Modernizácia futbalového ihriska ČFK
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o.
14. Nov 2018 56344,95 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia MČ - Šúdolská ul. (3. etapa).
CESTY NITRA, a.s.
14. Nov 2018 59640,35 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia MČ - Sadová ul. (2. etapa)
CESTY NITRA, a.s.
14. Nov 2018 99799,82 Euro Detail Prevziať súbor
Kanalizácia MČ - Na Dolinu (1. etapa)
CESTY NITRA, a.s.
14. Nov 2018 61810,45 Euro Detail Prevziať súbor
Rekonštrukcia tribún - futbalový štadión ČFK Nitra.
INOX, s.r.o.
14. Nov 2018 19800 Euro Detail Prevziať súbor
Úprava a doplnenie PD - Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra
Stapring a.s.
07. Nov 2018 3540 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
07. Nov 2018 33769,25 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebný dozor stavby - "Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra"
Ing. Peter Starovič
29. Okt 2018 8047,44 Euro Detail Prevziať súbor
Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra - stavebné práce dodatok č. 2
INPEK, s.r.o.
16. Okt 2018 745134,25 Euro Detail Prevziať súbor
"Kanalizácia MČ - Na Dolinu (1.etapa)"
CESTY NITRA, a.s.
09. Okt 2018 30681,68 Euro Detail Prevziať súbor
"Kanalizácia MČ - Sadová ul. (2.etapa)"
CESTY NITRA, a.s.
09. Okt 2018 40467,95 Euro Detail Prevziať súbor
"Kanalizácia MČ - Šúdolská ul. (3. etapa)"
CESTY NITRA, a.s.
09. Okt 2018 142883,63 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
ELLIO, spol .s r.o.
09. Okt 2018 107333,87 Euro Detail Prevziať súbor