Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o.
Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:


Súhrn publikovaného dokumentu Zverejnené Suma Detail Súbor
Audit 2019.
LEX-AUDIT, s.r.o.
29. Jún 2020 1980 Euro Detail Prevziať súbor
Výrub a orez drevín - štadión FC Nitra.
MonRo Garden s.r.o.
29. Apr 2020 4994 Euro Detail Prevziať súbor
SO MK Šúdolská
CESTY NITRA, a.s.
27. Nov 2019 109230,17 Euro Detail Prevziať súbor
Orez a ošetrenie drevín v areáli futbalového štadióna FC Nitra.
MonRo Garden s.r.o.
04. Sep 2019 4750 Euro Detail Prevziať súbor
Vypracovanie Geologického prieskumu kvality spätných zásypov na akcii "Kanalizácia Šúdolská - 3.etapa" v Nitre.
AGG, s.r.o.
13. Aug 2019 1812 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
ELLIO, spol .s r.o.
10. Júl 2019 12696,89 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
ELLIO, spol .s r.o.
10. Júl 2019 3631,34 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
ELLIO, spol .s r.o.
10. Júl 2019 312,6 Euro Detail Prevziať súbor
Úprava realizačného projektu na stavbu: "Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica, Územie "B" C-307 Tokajská, Nitra + TV"
Stapring Projekt s.r.o.
27. Máj 2019 3000 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
22. Máj 2019 48399,73 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
22. Máj 2019 7324,84 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
22. Máj 2019 4481,63 Euro Detail Prevziať súbor
"Kanalizácia Dvorčianska ul."
EUROVIA SK, a.s.
15. Máj 2019 290317,08 Euro Detail Prevziať súbor
"Kanalizácia Šúdolská, A.Točíka - dokončenie"
EUROVIA SK, a.s.
15. Máj 2019 28064,82 Euro Detail Prevziať súbor
"Modernizácia futbalového ihriska ČFK - umelé osvetlenie hlavného ihriska" - práce na základe dodatku k zmluve
Vladimír Bekényi - Daša Bekényiová D and B AQUA
09. Máj 2019 3692,15 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
09. Máj 2019 74235,89 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
09. Máj 2019 29016,34 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
09. Máj 2019 118925,97 Euro Detail Prevziať súbor
Vypílenie, naloženie a odvoz 2 vzrastlých topoľov.
Zelené mesto, s.r.o.
04. Apr 2019 1680 Euro Detail Prevziať súbor
audit 2018
LEX-AUDIT, s.r.o.
03. Apr 2019 1980 Euro Detail Prevziať súbor
Dodanie a montáž plynového kotla + príslušenstvo + vyvložkovanie komína + uvedenie do prevádzky v objekte Zápasnícka telocvičňa J. Strniska, Parkové nábrežie 27, Nitra.
TZB-Market, s.r.o.
28. Mar 2019 5940 Euro Detail Prevziať súbor
"BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV"
ELLIO, spol .s r.o.
14. Mar 2019 64752,46 Euro Detail Prevziať súbor
Stavebné práce I. a II. etapa - Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra.
INPEK, s.r.o.
14. Feb 2019 136079,85 Euro Detail Prevziať súbor
Odvoz a likvidácia pňov z areálu futbalového štadióna FC Nitra.
MonRo Garden s.r.o.
07. Feb 2019 910 Euro Detail Prevziať súbor
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
ELLIO, spol .s r.o.
10. Jan 2019 9299,24 Euro Detail Prevziať súbor